Se anunță o nouă sesiune de admitere în Școlile Postliceale de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Este vorba despre admiterea în următoarele școli:

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” – Câmpina
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” – Cluj-Napoca
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” – Oradea
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” – Fălticeni
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

Sesiunea de admitere se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2022, iar cel mai probabil, numărul de locuri va fi următorul:

 • 1.592 pentru agenţi de poliţie,
 • 225 pentru agenţi de poliţie de frontieră,
 • 551 de locuri pentru subofiţeri de jandarmi,
 • 275 pentru subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă şi
 • 25 de locuri pentru specializarea maistru militar auto

Pe website-ul Şcolii de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” – Cluj-Napoca a fost postată deja tematica de concurs!

Sesiunea de admitere va cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaţilor, proba de evaluare a performanţei fizice, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor, iar la final, examinarea medicală a candidaţilor rămaşi în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Pentru candidații la concursul de admitere în școlile din  subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă, ce va cuprinde:

 • subiecte de limba română – în proporție de 40%;
 • subiecte de limbă străină – în proporție de 15%;
 • subiecte din legislația specifică MAI, precum și a instituțiilor politice ale statului – în proporție de 20%;
 • subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raționamentului logic –  în proporție de 15%;
 • punctaj din oficiu – 10 % ;

Pregătește-te pentru proba scrisă pe platforma noastră! (app.admiterepolitie.ro)

Iată care sunt condițiile și criteriile de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Le urăm succes tuturor celor care vor candida pentru un loc în școlile de pregătire ale MAI. Deficitul de personal a ajuns la aproape 30%, fiind cel mai mare din istoria Ministerului Afacerilor Interne, astfel că nevoia de polițiști este una acută.

Mărește-ți șansele la proba scrisă!