Poliția Română se confruntă cu probleme majore în ceea ce privește lipsa de personal, generată de valul de pensionări și numărul insuficient de absolvenți din școlile de poliție și Academia de Poliție.
Astfel, au fost scoase la concurs peste 300 de locuri de agenți de poliție și ofițeri de poliție cu încadrare din sursă externă:

Ce locuri au fost scoase la concurs de Ministerul Afacerilor Interne?

Agent de ordine publică140 de posturi.
Agent pe linie de rutieră 89 de posturi.
Agent pe linie de reținere și arestare preventivă10 locuri.
Ofițer de poliție pe linie de criminalistică 20 de locuri.

Ai nevoie de facultate pentru a participa la concursuri?

Pentru cei interesați să devină agenți de poliție, nu este nevoie de facultate, doar de diploma de bacalaureat. Așadar, dacă ai terminat liceul, poți să te înscrii la concurs și poți deveni polițist în următoarele 2 luni!
Situația se prezintă diferit pentru posturile de ofițeri, unde se caută candidați cu studii superioare în domenii specifice, precum: biologie, biochimie, chimie sau medicină.

În ce județe au fost scoase la concurs posturile?

Județul TIMIȘ:
5 posturi de ofițer pe linie de criminalistică
Județul CONSTANȚA:
140 de posturi de agent pe linie de ordine publică.
89 de posturi de agent pe linie de rutieră.
10 posturi de agent pe linie de reținere și arestare preventivă.
5 posturi de ofițer pe linie de criminalistică
Județul IAȘI:
5 posturi de ofițer pe linie de criminalistică
Județul CLUJ:
5 posturi de ofițer pe linie de criminalistică

Care este termenul limită de înscriere și când vor fi probleme?

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 27.03.2024.
Proba sportivă se va susține în perioada 05.04.2024 – 15.04.2024.
Proba teoretică se va susține la data de 20.04.2024.

IMPORTANT: Vei putea rezolva teste și grile pentru concursul de încadrare din sursă externă pe platforma www.AdmiterePoliție.ro!

Care sunt condițiile generale de a participa la un concurs de angajare în poliție?

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Află ce salarii și ce avantaje are un polițist în anul 2024? CLICK AICI!

Citește toate detaliile și criteriile în anunțurile de recrutare: CLICK AICI!

Categorized in: